Now showing items 1-1 of 1

    • A target-based discovery from a parasitic helminth as a novel therapeutic approach for autoimmune diseases. 

      Ni, Yangyue; Xiong, Ruiyan; Zhu, Yuxiao; Luan, Ning; Yu, Chuanxin; Yang, Kun; Wang, Huiquan; Xu, Xuejun; Yang, Yuxuan; Sun, Siyu; Shi, Liyun; Chen, Lin; Chen, Lu; Hou, Min; Xu, Zhipeng; Lai, Ren; Jia, Minjun (eBioMedicine, 2023-08-12)
      Background: Regulatory T cells (Tregs) can alleviate the development of autoimmune and inflammatory diseases, thereby proposing their role as a new therapeutic strategy. Parasitic helminths have co-evolved with hosts to ...